SAHAJ YATRA OFFER

SAHAJ YATRA OFFER

अब Yeti Mob App मा आएको छ, सहज यात्रा अफर, जसअन्तर्गत् यहाँले Yeti Airlines को  App / website बाट Flight Booking  गरी यती एअरलाइन्ससँग यात्रा गर्दा Patho Bike Ride मा 20% र Carlite मा 50% (Rs. 175 सम्म)को छुट पाउनुहोस् । यो अफर Jan 7 , 2022 देखि पूर्ण रुपले ३ महिनासम्म लागू हुनेछ ।

Yeti Mob App बाट Flight Booking कसरी गर्ने

To get this Offer, one needs to: 

  • Yeti Airlines को app वा website मा जानुहोस् |
  • Destination, Flight date, No of Travelers छनोट गरी Flight Search गर्नुहोस् |
  • आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरि यहाँले आफ्नो Preferred Payment Gateway मार्फत् भुक्तानी गरी टिकट बुक गर्नुहोस् ।
  • Ticket Confirmation सँगै SMS मार्फत् कार र बाइक दुवैको लागि Patho Discount Voucher Codes तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहोस् ।
  • आफ्नो आवश्यकताअनुसार  Pathao App मार्फत् Ride बुक गर्दा सो Code को प्रयोग गरी तोकिएको डिस्काउन्ट तुरुन्तै अनि सजिलै पाउनुहोस्।   
     

T & C (नियमहरु)

१) यहाँले अफरमा सहभागिता जनाउन Yeti Airlines को Official Website मा गएर Flight Booking  गर्नु पर्नेछ ।

२) उक्त Codes सात दिनभित्रमा प्रयोग गरिसक्नु पर्नेछ ।

 

नोटः यदि Codes प्राप्त गर्नुभएन भने आफ्नो Ticket Details सहित हाम्रो कल सेन्टर ०१ ५९७००७४ मा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला।

आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि यती एअरलाइन्ससँग सहज यात्रा गर्नुहोस् ।