जरुरी सूचना !
Yeti Airlines Deals यात्रु महानुभावहरु, खराब मौषमका कारण आजका हाम्रा नियमित उडानहरु प्रभावित भइरहेका छन् । एअरपोर्ट प्रस्थान गर्नुअघि कृपया हाम्रो कल सेन्टर ०१–५९७००७४ वा मोबाइल एप वा वेवसाइट मार्फत् जानकारी लिएर मात्र पाल्नुहुनु अनुरोध गर्दछौं