सुरक्षित यात्राको लागि
१. साबुनपानीले हात धोऔं र स्यानिटाईजरको प्रयोग गरौं २. मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौं ३. भौतिक दुरी कायम गरौं